Sådan gør du

Som elev kan du selv indstille din læreplads til Årets Læreplads. Det gør du ved at gå til ”indstil læreplads”.

Din læreplads ved ikke noget om indstillingen, kun din skole modtager indstilling. Det er også skolen som tager stilling til, hvilke lærepladser der skal nomineres til Årets Læreplads.

Kriterier

De nominerede lærepladser udvælges på baggrund af følgende kriterier, som derfor er gode at medetage i din indstilling:

Fagligt: Hvad har du lært som lærling/elev? Nævn gerne konkrete opgaver og forklar, hvordan de adskiller sig fra det, man lærer på erhvervsskolen?

Kollegialt: Hvordan er dit forhold til de andre medarbejdere/kollegaer? Bliver du inddraget i de sociale begivenheder på arbejdspladsen, spiser I frokost sammen mv.?

Ledelse/vejledning: Hvordan sikrer arbejdspladsen, at du lærer, hvad du skal? Ligger der en detaljeret plan fra starten eller klares det undervejs?

Socialt: Har du haft særlige udfordringer i forhold til at finde en praktikplads – familiemæssige, personlige problemer – og hvordan har arbejdspladsen forholdt sig til det?

Du kan se indstillinger fra de forgående år og få inspiration her

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne | Ny Vestergade 17, 2. sal | 1471 København K | Tlf.: 333 77 888 | info@remove-this.deg.dk