Hvad gør en arbejdsplads til Årets Læreplads?

Valget af Årets Læreplads bygger på en række kriterier, som umiddelbart bør være til stede på den gode læreplads:

Fagligt: Hvad lærer lærlingen nævn gerne konkrete opgaver? Hvordan adskiller det sig fra det, man lærer på erhvervsskolen?

Kollegialt: Hvordan er forholdet til de andre medarbejdere/kollegerne? Bliver du inddraget i de sociale begivenheder på arbejdspladsen, spiser I frokost sammen mv.?

Ledelse/vejledning: Hvordan sikrer arbejdspladsen, at du lærer, hvad du skal? Ligger der en detaljeret plan fra starten eller klares det undervejs?

Socialt: Har du haft særlige udfordringer i forhold til at finde en praktikplads – familiemæssige, personlige problemer – og hvordan har arbejdspladsen forholdt sig til det?

Indstilling af virksomheder åbner om

Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Det er positivt, at lidt flere elever har valgt en erhvervsuddannelse, men der er stadig brug for en indsats i folkeskolen.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne | Ny Vestergade 17, 2. sal | 1471 København K | Tlf.: 333 77 888 | info@remove-this.deg.dk